CLEVER

Total avansert kontroll

for luftgardiner og
ventilasjonsteknologi

INTELLIGENT

Programmerbar

Proaktiv
Energisparing

Neste generasjons

kontroll med mange

avanserte funksjoner

CLEVER-kontroll. Intelligent regulering for luftgardiner og ventilasjonsteknologi

Den automatiske driften av luftgardinene er avgjørende for å kunne maksimere energibesparelser, samt komforten de gir.
tilpasser automatisk det installerte utstyrets funksjon til inngangsforholdene, avhengig av tilstand på dør, hvor ofte døren er åpen eller lukket, innvendig og utvendig temperatur, eller utladningstemperatur.

Mange funksjoner, uendelige muligheter

CLEVER-kontroll programmerbart system, med god brukervennlighet og enkel installasjon, klart for tilkobling og bruk fra fabrikken.

Kan kjøres på manuelt eller automatisk program, og tilbyr mange avanserte funksjoner, for å kunne oppfylle alle krav. Overvåking av flere typer utstyr, komfort, samt moduser for energieffektivitet eller BMS-tilkobling, er noen av systemets mange avanserte funksjoner.
Smart proaktiv regulering

CLEVER optimaliserer ventilasjon og oppvarming, for å skape en effektiv optimal barriere og klimabeskyttelse

Adaptiv forsinkelse av dør

Når døren lukkes, fortsetter luftgardinen å fungere ved åpne dør-forhold i en viss periode, for å være klar om den åpnes igjen

Enkel installasjon

Fabrikkjustert kontroll, enkel å skru på og ta i bruk. Enkel Plug & Play-tilkobling. Klar for flush mount-montering

Overvåking av flere ulike enheter

CLEVER PCB kan overvåke ulike typer enheter: Luftgardiner, varmeovner, AHU og andre systemer. 1 CLEVER TFT kan håndtere opptil 255 forskjellige enheter, hver enkelt med sitt egne program

Energisparingsmodus

CLEVER-kontroll har 3 grader av komfort og energieffektivitet, som kan justeres i alle manuelle og automatiske programmer: ECO, MEDIUM og COMFORT

Tidsprogrammerer

Kalenderfunksjon for å automatisk skru enheten PÅ/AV, avhengig av ukedag. Brukeren kan velge mellom Dag eller Natt-modus, med 2 forskjellige satte temperaturer

Filteralarm

Indikerer når filteret må byttes ut eller rengjøres. Filtersignalet vil endre farge avhengig av tilstanden, samt med en advarselsmelding på skjermen

Alarmer

Avhengig av de installerte sensorene, informerer CLEVER-kontroll brukeren i tilfellet antifrysalarmen aktiveres, det er ventilasjon eller varmesvikt, tilstand på filter eller andre eksterne alarmer

BMS-tilkobling og kontroll via applikasjon

CLEVER kan kobles direkte til et BMS Modbus RTU-system. I tillegg kan en hvilken som helst Windows-, Android- eller IOS-enhet administrere utstyret med de samme funksjonene som CLEVER-kontroll

Se CLEVER-kontroll katalogen med hovedfunksjoner, avanserte funksjoner og tilkoblingsskjema.Last ned PDF

Hva er CLEVER-kontroll?

CLEVER-kontroll egenskaper

CLEVER-kontroll hovedfunksjoner